Tag: Balanced Score Card

Jul 11
Balanced Scorecard, Strategi UMKM Menghadapi Dunia Usaha yang Kompetitif

Balanced scorecard atau biasa disingkat dengan BSC pertama kali diperkenalkan…